Prace adaptacyjno-remontowe w Kolorowej Trampolinie na finiszu

☺️
☺️
☺️

W ramach projektu „Trampolina Zintegrowanego Rozwoju” realizowanego z Kolorowa Trampolina Niepubliczne Przedszkole Integracyjne bardzo istotnym elementem wsparcia placówki było stworzenie sali doświadczania świata oraz sali integracji sensorycznej. Obydwa pomieszczenia są już prawie gotowe, a na zdjęciach możecie zobaczyć jak to obecnie wygląda.Już za chwilę przedszkolaki z placówki będą mogły korzystać z zajęć integracji sensorycznej oraz zajęć prowadzonych terapią snoezelen.

🌸
🌸
🌸

Cieszymy się bardzo, że w mieście tworzy się miejsce edukacji przedszkolnej tak wrażliwe na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

🥰
🥰
🥰

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Fundusze Europejskie dla Mazowsza#EFS, #RPOWM2014-2020

Dodaj komentarz