Podsumowanie III debaty

W dniu dzisiejszym miała miejsce 3⃣ już debata w ramach projektu „Seniorzy z inicjatywą” 😊😊😊

Debata odbyła się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył Pan Burmistrz Łukasz Kapczyński, Pani Justyna Kotlarz, która reprezentowała Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, uczestnicy projektu oraz mieszkańcy Gmina Glinojeck

Podczas dzisiejszego spotkania Paweł Pyrzyński opowiedział mieszkańcom, seniorom oraz przedstawicielom samorządu o mechanizmie inicjatywy lokalnej. Przedstawione zostały również obszary, w których można ją realizować. Podczas dyskusji seniorzy, biorący udział w projekcie, zaprezentowali swoje pomysł na poszczególne obszary wchodzące w inicjatywę lokalną 🗣️👥👤🗣️👥👤

Przedstawione propozycje zostały wypracowane podczas warsztatów prowadzonych w ramach projektu. W odpowiedzi na padające propozycje, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck. Efektem finalnym spotkania było podpisanie kontraktu społecznego, zawierającego rekomendacje na przyszłe działania samorządu 📃📃📃

Podziękowania kierujemy do:

🤝Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku za możliwość zorganizowania dzisiejszego wydarzenia,

🤝 Pana Burmistrza za obecność oraz za uczestnictwo w dyskusji,

🤝 KGW w Zygmuntowie za przygotowanie pysznego poczęstunku,

🤝 Uczestników projektu za dzisiejszą obecność oraz za ich uczestnictwo w działaniach organizowanych w ramach projektu.

Poniżej fotorelacja z dzisiejszego wydarzenia 📷⤵

*Zadanie „Seniorzy z inicjatywą” sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.