Nowy projekt – czas START! Pełni zaangażowania, sprawni społecznie!

Sierpień to miesiąc, w którym startujemy z nowym projektem „Pełni zaanagażowania, sparwni społecznie” dofinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Projekt skierownany jest do osób niepełnosprawnych i rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszukjących powiaty: ciechanowski, mławski i żuromiński.

W ramach projektu oferujemy:

  • spotkania w grupach integrująco-motywujących,
  • warsztaty tematyczne: „Stowarzyszenie?”, „Wolontariat?”,
  • poczęstunek na spotkaniach,
  • materiały szkoleniowe,
  • miłą atmosferę.

Udział w naszych działaniach jest bezpłatny – wystarczy się zgłosić poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego Formularz rekrutacyjny i przesłanie do nas pocztą lub e-mailem 🙂

Więcej szczegółów w Regulaminie:

pod naszym numerem telefonu: 780 073 252,

oraz u działąjacyh na tych terenach animatorów lokalnych.

Zapraszamy do udziału 🙂

Dodaj komentarz