Nasi Seniorzy odbyli spacery badawcze.

W piątek odbył się spacer badawczy w ramach realizacji projektu „Senior (po)Mocny w partycypacji”. Podczas niego wraz z członkami naszej grupy inicjatywnej udaliśmy się na Krubin, kładkę oraz do PCKiSZ, celem analizy dostępności tych miejsc do osób starszych.
Dziękujemy za pomocy w realizacji spaceru pani Bożenie Żywieckiej, kierownik WKS Urzędu Miasta oraz panu Jerzemu Omiecińskiemu, dyrektorowi MOSiR.

Dodaj komentarz