Must have człowieka sukcesu, czyli jak być przedsiębiorczym – informacje o projekcie

Celem projektu „Must have człowieka sukcesu, czyli jak być przedsiębiorczym” jest zbudowanie u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkującej miasto Ciechanów, zachęty do przyjmowania postawy przedsiębiorczej, wzrost zainteresowania podejmowaniem działalności gospodarczej, jak również stworzenie warunków do realizacji pierwszych samodzielnych inicjatyw kształtujących umiejętności planowania, organizacji i zarządzania.

Cel będzie osiągnięty poprzez realizację na terenie trzech ciechanowskich liceów cyklu projektowego, na który składać się będą wykłady motywacyjne, nauka budowy i zarządzania przedsiębiorstwem poprzez organizację rozgrywek gry planszowej, jak również wsparcie doradcze oraz zainicjowanie podjęcia przez młodzież pierwszych samodzielnych inicjatyw budujących w nich postawę przedsiębiorczości i odpowiedzialności.

Cykl zaplanowany został przy użyciu narzędzi i metod ukazujących temat przedsiębiorczości w sposób ciekawy i atrakcyjny dla grupy docelowej, a jednocześnie innowacyjny i realizujący założenia edukacji nieformalnej, co będzie cennym doświadczeniem dla uczniów oraz szkół włączonych w realizację zadania. Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Ciechanów wśród uczniów. Cele szczegółowe projektu to przede wszystkim:

a)    Szerzenie idei przedsiębiorczości w grupie młodzieży licealnej zamieszkującej miasto Ciechanów.

b)    Przekazanie młodzieży licealnej zamieszkującej Ciechanów podstawowej wiedzy ekonomicznej i gospodarczej.

c)    Budowanie w młodzieży postaw pomagających podejmować działalność gospodarczą w życiu dorosłym.

d)    Wsparcie cyklem szkoleniowym opartym na edukacji nieformalnej grupy ok. 400 osób z terenu miasta Ciechanów, w tym zarządzania czasem, finansami, zespołem, organizacji pracy w grupie, negocjacyjnych i sprzedażowych.

e)    Zachęcenie kadry pedagogicznej szkół licealnych do stosowania niestandardowych nowatorskich metod edukacyjnych, nakierowanych na edukację poprzez doświadczenie.

Projekt realizowany jest w okresie od 9.04.2019 do 30.06.2019r.

Dokumentacja projektowa: 

1. Regulamin projektu

2. Deklaracja uczestnictwa

Dodaj komentarz