Matching-up session 2 Jak przedsiębiorczość społeczna może odpowiadać na lokalne wyzwania

Podsumowaniem drugiego spotkania w ramach
Matching-up session

W dniu 19.03.2024 odbyła się druga sesja mentoringowa w ramach projektu projektu „Social entrepreneurship as an enabler of social inclusion”. 

Tak jak poprzednio spotkanie miało zainicjować współpracę między pracownikami młodzieżowymi oraz przedsiębiorcami społecznymi służącą rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej młodzieży. 

Tym razem wspólnie z przedsiębiorcami społecznymi oraz pracownikami młodzieżowymi za cel obraliśmy sobie wygenerowanie pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne, które będą poprzez swoją działalność odpowiadały na zgłaszane przez młodzież problemy. Spośród wskazywanych przez młodzież wielu obszarów problemowych postanowiliśmy skupić się głównie na:

– braku miejsc służących integracji oraz aktywności społeczno-kulturalnej młodzieży;

– problemie z transportem podmiejskim powodującym wykluczenie społeczne młodzieży z małych miejscowości i terenów wiejskich.

Wśród rozważanych pomysłów ciekawym rozwiązaniem na problem braku miejsca dla młodzieży okazała się kawiarenka młodzieżowa. Rozwijając ten pomysł dyskutowaliśmy na temat tego w jakiej formie mogłaby funkcjonować, jakie usługi świadczyć aby poza społecznym aspektem była również rentownym przedsięwzięciem. Rozmawialiśmy o tym jakie funkcje w ramach tego przedsięwzięcia mogłaby pełnić młodzież oraz jak w mniejszych miejscowościach o mniejszym rynku zbytu szukać pomysłów na redukcję kosztów. 

Na problem braku transportu podmiejskiego również padały różne propozycje rozwiązań, w tym między innymi mobilne aplikacje wspierające rozwiązania typu car sharing. Omawiając ten problem zastanawialiśmy się również nad różnymi jego aspektami szukając pomysłów na różne konsekwencje społeczne wynikające z wykluczenia geograficznego osób zamieszkujących małe miejscowości. Padały pomysły na hostel dający możliwość noclegów młodzieży chcącej korzystać z oferty kulturalnej większych ośrodków miejskich czy też usługi opiekuńcze dla rodziców mieszkających w miejscowościach pozbawionych dostępu do publicznych żłobków i przedszkoli.

Kolejnym krokiem projektowym będzie skonfrontowanie wygenerowanych rozwiązań z młodzieżą zaangażowaną w projekt i praca nad rozwijaniem planowanych przedsiębiorstw społecznych.