Mamy MOC

Projekt „MAMY MOC!” czas start!!!

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów osób niepełnosparwnych (w tym dzieci) oraz do samych osób niepełnosparwnych ( w tym dzieci) zamieszkujących teren powiatu ciechanowskiego.

Uczestnikom oferujemy:

  • Warsztaty, dzięki którym poznają zasady zakładania stowarzyszeń i realizacji działań na rzecz swojego środowiska,
  • Warsztaty ukazujące dobro działań wolontariackich,
  • Spotkania grup integrująco-motywujących,
  • Warsztaty dla osób i dzieci niepełnosprawnych,
  • Punkty spotkań indywidualnych,
  • Pomoc przy zakładaniu stowarzyszeń,
  • Realizację inicjatyw dla lokalnej społeczności,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Cateringi na spotkaniach.

Planowany okres realizacji I edycji dla powiatu ciechanowskiego- 01.09.2021 r. – 28.02.2022

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie lub w biurze projektu:

Liczba miejsc ograniczona – dlatego zgłoś się jak najszybciej!!!

* Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Dodaj komentarz