„Lepszy start” – czas START!!!

plakat projektu, dzieci, tekst

Czy my już wspominaliśmy, że najbardziej nas cieszą uśmiechy dzieci ⁉🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Ok. Wspominaliśmy 😁😁😁😁😁😁😁

I właśnie teraz dajemy powód do radości kolejnym przedszkolakom 😊😊😊😊😊

Nadszedł ten moment, kiedy możemy się pochwalić, że startujemy z nowym projektem „Lepszy start!”🚀🚀🚀 realizowanym w partnerstwie z Publicznym Przedszkolem Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie ⛪⛪⛪

W ramach projektu:

🔹 doposażymy placówkę oraz stworzymy sale doświadczania świata, sale integracji sensorycznej oraz sale logopedycznej,

🔸 zorganizujemy zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne podopiecznych przedszkola,

🔹 podniesiemy kwalifikacje zawodowe kadry przedszkola,

🔸 utworzymy 10 miejsc wychowania przedszkolnego.

Zatem kolejna grupa dzieciaków, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, ma możliwość na „Lepszy start!” 😊😊😊😊😊

*Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.