Konferencja podsumowująca projekt „Koła Gospodyń Wiejskich – reaktywacja”

W piątek 4 grudnia w restauracji „Kaczka Dziwaczka” w Ciechanowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Koła Gospodyń Wiejskich – reaktywacja”, w której uczestniczyło niespełna 60 osób.

Konferencja poświęcona była nie tylko działaniom podejmowanym w trakcie realizacji projektu, ale również zostały omówione różne ścieżki rozwoju i działania, którymi mogą podążać nowopowstałe organizacje utworzone w ramach projektu. Wystąpienia prelegentów rozpoczęły się od omówienia przebiegu projektu. Zostały zaprezentowane cele i rezultaty projektu, a także poszczególne działania jakie zostały zrealizowane w trakcie trwania projektu. Poza tym zostały zaprezentowane wszystkie nowopowstałe organizacje. Po wstąpieniu specjalisty ds. wsparcia uczestników głos zabrała p. Marta Rogalska – prezeska Stowarzyszenia Zielona OdNowa, a jednocześnie uczestniczka projektu. Opowiedziała o projekcie z perspektywy uczestnika, o tym jak wiele zyskały biorąc udział w poszczególnych działaniach, o planach na przyszłość oraz o tym czym kierowały się tworząc swoją organizację. Następnie p. Barbara Pędzich Ciach – prezeska Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – zaprezentowała działalność swojej organizacji, jej pierwsze kroki i drogę jaką przebyli, aby osiągnąć stan obecny. Opowiedziała również o współpracy jaką nawiązali z władzami swojej gminy, lokalnymi instytucjami i wsparciu jakie uzyskali. Poza tym udzieliła uczestniczkom wielu wskazówek dotyczących dalszej działalności nowopowstałych organizacji. Część wykładową konferencji zakończyło wystąpienie p. Anny Kienik – prezeski Fundacji Lokalna Grupa Działania „Ciuchcia Krasińskich”. Omówiła ona program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2022 jako szansę rozwoju dla wiejskich organizacji społecznych. Po zakończeniu części oficjalnej konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, który był również doskonałą okazją do kontaktu z przedstawicielami innych organizacji, zawierania nowych znajomości, które mogą zaowocować nawiązaniem współpracy oraz wymiany poglądów dotyczących dalszego rozwoju poszczególnych organizacji.

Dodaj komentarz