Kobiety Sukcesu poszukiwane!!!Nowy projekt Szansą dla Kobiet na Mazowszu

Kobieta na tle ściany, napis na środku "Kobiety Sukcesu"

Z przyjemnością ogłaszamy uruchomienie bezpłatnego projektu unijnego „Kobiety Sukcesu”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Nasza inicjatywa skierowana jest do kobiet zamieszkujących m. Pułtusk, m. Ostrołeka, m. Ostrów Mazowiecka oraz gm. Goworowo, które znajdują się w sytuacji bierności zawodowej.

Grupa docelowa projektu obejmuje:

  • Kobiety w wieku od 18 do 59 lat,
  • Osoby biernie uczestniczące na rynku pracy,
  • Osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 i niższe (maksymalne wykształcenie ponadgimnazjalne) – szczególnie zwracamy uwagę na kobiety w wieku 18-29 lat oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy biernych zawodowo kobiet w wieku od 18 do 59 lat, z wykształceniem ISCED 3 i niższym, zwłaszcza osób do lat 30. W okresie realizacji projektu, tj. od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025, planujemy działać poprzez:

  • Diagnozę sytuacji uczestniczek na rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • Szkolenia prowadzące do rozwoju umiejętności związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi lub w sektorze gospodarki zielonej,
  • Pozostałe szkolenia aktywizujące, w tym modułowe.

Zakres wsparcia obejmuje:

  • Doradztwo zawodowe,
  • Szkolenia cyfrowe zgodne z ramą DigComp (96 godzin (12 dni po 8h), stypendium – 1100,00zł),
  • Szkolenia związane z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi (120h tj. 15 dni, stypendium – 1400,00zł),
  • Szkolenia aktywizujące modułowe (32h tj. 4 dni, stypendium 380,00zł).

Rezultaty udziału w projekcie:

Po zakończeniu udziału w projekcie, uczestniczki znajdują się w lepszej sytuacji na rynku pracy. Oczekujemy, że w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu, uczestniczki przedstawią dokument potwierdzający zmianę sytuacji zawodowej, np. umowę o pracę lub otwarcie działalności gospodarczej.

Jeśli spełniasz kryteria i chcesz skorzystać z naszego projektu, lub znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu!

Tel./SMS/MMS 780 073 252

E-mail: biuro@regeneracja.org.pl, karolina@regeneracja.org.pl

Facebook: fundacja.reGeneracja

Instagram: fundacja_regeneracja

Osobiście/listownie: Fundacja reGeneracja, ul. Krótka 11, 06-400 Ciechanów

Bądź częścią zmiany na lepsze – dołącz do nas już dziś!

Dokumenty:

kobieta na tle szarej ściany, opisane podstawowe informacje dotyczące projektu