KGW 2.0-tradycyjne działania w nowoczesny wydaniu- czyli jak pisać, realizować, rozliczać i promować projekty realizowane przez KGW.

Oj dzieje się, dzieje w Fundacji 🔥🔥🔥 od początku maja realizujemy szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich, aby członkowie potrafili:
-napisać oferty na realizację zadania publicznego tak, aby otrzymać dofinansowanie,
-realizować i rozliczać zadania pożytku publicznego oraz
-docierać do odbiorców swoich zadań poprzez media. 😊😊😊

Dodatkowo Koła wspaniale integrują się podczas szkoleń i chętnie podejmują temat potencjalnych współprac. Czujemy ogromną satysfakcję, ponieważ jesteśmy świadkami niesamowitego rozwoju lokalnych KGW 🤩🤩🤩🤩

*Zadanie publiczne pn. „KGW 2.0- tradycyjne działania w nowoczesnym wydaniu”, współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka