Informacje o projekcie

Wraz z powoli zbliżającym się końcem lata mamy dobrą wiadomość!!! Właśnie rozpoczęliśmy nowy projekt skierowany tym razem do Młodszych i Najmłodszych!!!

Wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaczynamy realizację projektu „Młodzi – Ambitni – Kompetentni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z powiatu ciechanowskiego i mający na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, tj.:

  • informatyczne,
  • matematyczno-przyrodnicze,
  • kreatywne,
  • przedsiębiorcze,
  • krytycznego myślenia. 

Pragniemy objąć naszym wsparciem 120 uczestników i uczestniczek w podziale na trzy grupy wiekowe:

  1. dzieci młodsze w wieku 6-9 lat
  2. dzieci starsze w wieku 10-13 lat
  3. młodzież w wieku 14-16 lat.

W ramach projektu dla uczestników zostanie przygotowany program opracowany przez doświadczonych dydaktyków Państwowej Wyższekj Szkoły Zawodowej w Ciechanowie we współpracy z Nami oraz otoczeniem działającym na rzecz edukacji. Dzieki temu uczestnicy będą mieli możliwość:

– uczestnictwa w ciekawych zajęciach realizowanych w sposób niestandardowy, wychodzący poza schemat nauki szkolnej oparty w dużej mierze na wykładzie,
– zdobywania nauki poprzez doświadczenie, uczestnictwo w ciekawych inicjatywach, realizowanych poza szkołą,
– uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez osoby wykorzystujące innowacyjne metody i narzędzia pracy,
– uczestnictwa w zajęciach zakładających bezpośrednią współpracę z innymi uczniami
– rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Dodatkowo dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Wiedzy Młyn, Planetarium oraz ZOO w Toruniu, będącej podsumowaniem zdobytych wiadomości i zarazem nagrodą za wytrwałość i zaangażowanie.

Zajęcia będą odbywały się w soboty maksywalnie dwa razy w miesiącu w salach PWSZ w Ciechanowie. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz poczęstunki.

W ramach projektu zorganizowane zostaną również zajęcia dla rodziców dzieci, będących uczestnikami projektu, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych. Zajęcia będą miąły charakter warsztatowy i zostaną przeprowadzone przez trenerów pedagogów/psychologów dla 60 osób w podziele na grupy max 15-osobowe – łącznie 18 godz/gr.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału dzieci, młodzież oraz ich rodziców!!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez osobiste złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego w biurze projektu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9.

Dokumenty rekrutacyjne:

Deklaracja uczestnictwa dziecka

Deklaracja uczestnictwa rodzica

Formularz rekrutacyjny rodzica

Formularz rekrutacyjny dziecka

Oświadczenie dziecka/rodzica

Opinia wychowawcy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Młodzi-Ambitni-Kompetentni

Oświadczenie o dochodach

Dodaj komentarz