Informacje o projekcie i rekrutacja!

Z dniem 01.06.2020 rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu pod nazwą „Świadome i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.„Świadome i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich” to projekt, którego celem celem głównym  jest wzmocnienie potencjału i skuteczności działania Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gmin wiejskich powiatu ciechanowskiego. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe takie jak: doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych, zasad przygotowania ofert realizacji zadań publicznych, poszerzenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności z zakresu realizowania inicjatyw.

W ramach projektu prowadzone będą wykłady online z zakresu:

  • Skutecznego działania na rzecz własnej gminy
  • Finansowania działania organizacji
  • Tworzenie ofert zadań publicznych 

Projekt realizowany w okresie: 01.06.2020 – 30.09.2020

Dokumentacja projektowa:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny, oświadczenia

Dodaj komentarz