Informacje o projekcie

Celem realizacji zadania jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności 60 seniorów zamieszkujących powiat ciechanowski i powiat przasnyski, a także przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej poprzez realizację treningów nordic walkingu, spotkań z dietetykiem, cyklu warsztatów cyfrowych z zakresu obsługi tabletów oraz nowych aplikacji, realizację zajęć z rękodzieła i dialog pokoleniowy. Zadanie realizowane będzie w 6 gminach leżących w powiecie ciechanowskim oraz w powiecie przasnyskim. Do projektu włączonych zostało 5 gmin zlokalizowanych w powiecie ciechanowskim i są to następujące gminy wiejskie: Ciechanów, Grudusk, Opinogóra Górna i Regimin oraz gmina miejsko-wiejska Glinojeck. Ponadto, z racji sąsiedztwa geograficznego, zadanie realizowane będzie w gminie wiejskiej Krasne, leżącej w powiecie przasnyskim.

Uczestnikami projektu mogą być:

1. Osoby w wieku powyżej 55 roku życia.
2. Osoby zamieszkujące teren wymienionych poniżej gmin:
  a) Ciechanów (gmina wiejska)
  b) Glinojeck
  c) Grudusk
  d) Opinogóra Górna
  f) Regimin
  e) Krasne

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się poprzez złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego w biurze projektu znajdującym się przy ul. Płońskiej4/3, 06-400 Ciechanów, w siedzibie lokalnej organizacji społecznej, elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail biuro@regeneracja.org.pl oraz pocztą tradycyjną.

Terminy przyjmowania zgłoszeń do projektu: 30.06.2020r.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2020r. do 30.11.2020r.

Dokumenty projektowe:

1. Dokumenty rekrutacyjne

2. Regulamin projektu

Projekt „NeoSenior” jest współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz