II tura rekrutacji ruszyła!

Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację do II edycji projektu – „Zacznij od nowa. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Siemiątkowo”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy w Siemiątkowie/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiątkowie oraz Centrum edukacji i rozwoju LOGOS , który realizujemy od października. 

Celem projektu jest wsparcie w aktywizacji społeczno-zawodowej 30 (21K,9M), mieszkańców gminy Siemiątkowo poprzez realizację indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej w okresie 01.10.2020-31.10.2021.

W drugiej edycji zrekrutowanych zostanie 15 osób.

Projekt obejmuje następujące działania realizowane na rzecz uczestników projektu:

1.Aktywna integracja społeczna

2. Punkt wsparcia specjalistyczego obejmujący indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogicze, prawne lub inne oraz spotkania grup  samopomocowych

3. Akademia umiejętności uniwersalnych i kompetencji społecznych obejmująca kurs prawo jazdy kat. B, trening kompetencji społecznych oraz trening radzenia sobie ze stresem

4. Aktywizacja edukacyjna obejmująca szkolenia zawodowe

5. Aktywizacja zawodowa obejmująca doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe 

Rekrutacja prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiątkowie, znajdującym się przy ul. Władysława Reymonta 2.

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin projektu

2.Deklaracja uczestnictwa

3. Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja trwa do końca marca lub do wyczerpania miejsc!

Zapraszamy 🙂 

Projekt „Zacznij od nowa. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Siemiątkowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 391 044,20 zł. 

Dodaj komentarz