Grupowe doradztwo zawodowe

Dziś i wczoraj (18.12., 19.12.) Uczestnicy projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” brali udział w Grupowym doradztwie zawodowym. Dzięki uczestnictwu w oferowanym wsparciu mieli możliwość trenowania autoprezentacji oraz przeprowadzenia symulacji rozmowy rekrutacyjnej. Dodatkowo mogli sobie odpowiedzieć na pytanie: „Czy praca sie opłaca?” oraz zastanowić się nad własną drogą rozwoju zawodowego.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz