Działania w „Zawodowej reGeneracji osób z niepełnosprawnościami”

Październik był bardzo intensywnym miesiącem dla uczestników projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”.

W tym krótkim czasie spotkali się z:

❗ doradcą zawodowym;

❗ job-coachem;

❗ pośrednikiem pracy;

oraz uczestniczyli w warsztatach aktywizujących o tematyce:

▶ autoprezentacja

▶ nowoczesne metody poszukiwania pracy.

A to jeszcze nie koniec, bo w listopadzie i grudniu będą dalej korzystać z pomocy job-coacha i pośrednika pracy, których zadaniem jest wprowadzenie naszych uczestników na lokalny rynek pracy 😊😊😊

A wszystko to jest możliwe dzięki finansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

kolaż zdjęć, ludzie, warsztaty

*Zadanie publiczne „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga#MCPSpomaga#programywsparcia#solidarnośćmazowiecka#MCPS