„Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – III edycja” – czas START!!!

Jeszcze tekst na stronę www dla szkół podstawowych:

Miasto Ciechanów w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową reGeneracja otrzymało dofinansowanie na realizację III edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, obejmującego swoimi działaniami 297 uczniów i 30 nauczycieli z miejskich szkół podstawowych.

W okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2023r. zostanie zorganizowane 1538h zajęć, w tym:

Dla uczniów

  • zajęcia rozwijające zainteresowania, poszerzające wiedze i przygotowujące do egzaminu końcowego na zakończenie szkoły podstawowej w celu osiągnięcia lepszego wyniku;
  • zajęcia wyrównujące, mające na celu uzupełnienie wiedzy i ćwiczenie materiału dot. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; uzupełnienie wiedzy i ćwiczenie języka angielskiego;
  • spotkania z doradcą zawodowym;
  • warsztaty: „Kreatorzy Youthra”, „Przedsiębiorcy Youthra”, „Mistrzowie dedukcji”, „Bystrzaki” rozwijające umiejętności kreatywności i innowacyjności, przedsiębiorcze i pracy w zespole, rozumienia i krytycznego myślenia,  uczenia się i rozwiązywania problemów;
  • zajęcia specjalistyczne z logopedą;
  • wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik.

Dla nauczycieli

  • szkolenie „Indywidualizacja procesu nauczania” w formule online.

Dodatkowo zakupione zostaną monitory interaktywne, po jednym dla każdej ze szkół, o łącznej wartości ponad 30tyś.zł.

Dokumenty do pobrania: