„Seniorzy z inicjatywą” – opis projektu

Cel projektu Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzrost aktywności i partycypacji społecznej seniorów zamieszkujących obszar powiatu ciechanowskiego poprzez zainicjowanie na terenie samorządów powiatu wdrażania mechanizmu inicjatywy lokalnej. Grupa docelowa Bezpośrednimi odbiorcami działań będzie 40 mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku 60+, w tym co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami, aktywnie działających… Czytaj więcej „Seniorzy z inicjatywą” – opis projektu

czytaj dalej

Zostań Mistrzem Przedsiębiorczości !!!

    Inicjatywa ma na celu zachęcić młode osoby, które za chwilę będą kreować swoje życie zawodowe, do przedsiębiorczego myślenia, zmotywować do poszerzania swoich horyzontów oraz do otwierania własnych firm. Projekt kierowany jest do pierwszych klas technikum jednej z ciechanowskich szkół- Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema (4 klasy,… Czytaj więcej Zostań Mistrzem Przedsiębiorczości !!!

czytaj dalej

Prace adaptacyjno-remontowe w Kolorowej Trampolinie na finiszu

W ramach projektu „Trampolina Zintegrowanego Rozwoju” realizowanego z Kolorowa Trampolina Niepubliczne Przedszkole Integracyjne bardzo istotnym elementem wsparcia placówki było stworzenie sali doświadczania świata oraz sali integracji sensorycznej. Obydwa pomieszczenia są już prawie gotowe, a na zdjęciach możecie zobaczyć jak to obecnie wygląda.Już za chwilę przedszkolaki z placówki będą mogły korzystać… Czytaj więcej Prace adaptacyjno-remontowe w Kolorowej Trampolinie na finiszu

czytaj dalej

Powiat ciechanowski – projekt MAMY MOC! – edycja II

Jeszcze nie zakończyliśmy działań projektowych w powiecie żuromińskim, a już zaczynamy poszukiwania uczestników do II edycji projektu, obejmującej tereny powiatu ciechanowskiego. W tym celu w lutym zorganizowaliśmy 3 stotkania animacyjne w Opinogórze Górnej, Ciechanowie i Glinojecku. Na ten moment udało się zrekrutować 30 rodziców/opiekunów oraz 30 osób z niepełnosprawnościami do… Czytaj więcej Powiat ciechanowski – projekt MAMY MOC! – edycja II

czytaj dalej

Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu „Budujemy kadrę przyszłości””

plakat

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2022r. dot. kursów i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w ramach projektu „Budujemy kadrę przyszłości”. Poniżej Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: *Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w… Czytaj więcej Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu „Budujemy kadrę przyszłości””

czytaj dalej