ZAPYTANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu „Budujemy kadrę przyszłości””

plakat

W związku z realizacją projektu „Budujemy kadrę przyszłości” Fundacja edukacyjno-sportowa reGenercja poszukuje Wykonawcy, który przeprowadzi kursy/szkolenia dla uczestników projektu – uczniów Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie. W załączeniu szczegóły: Link do Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87089 *Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach… Czytaj więcej ZAPYTANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu „Budujemy kadrę przyszłości””

czytaj dalej

Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności – przeprowadzenie szkoleń i warsztatów „Akademia umiejętności uniwersalnych”

plakat

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2021r. dot. szkoleń i warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w ramach projektu „Budujemy kadrę przyszłości”. Poniżej Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: *Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w… Czytaj więcej Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności – przeprowadzenie szkoleń i warsztatów „Akademia umiejętności uniwersalnych”

czytaj dalej

ZAPYTANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – przeprowadzenie szkoleń i warsztatów

plakat

W związku z realizacją projektu „Budujemy kadrę przyszłości” Fundacja edukacyjno-sportowa reGenercja poszukuje Wykonawcy, który przeprowadzi Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu. W załączeniu szczegóły: Link do Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/81940 *Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

czytaj dalej

„Życie zdrowe to życie odlotowe – profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnik dla rodzica”

Wraz z końcem września zakończyliśmy realizację projektu dla dzieci i młodzieży z gmin Czernice Borowe, Grudusk i Szydłowo pn. „Życie zdrowe to życie odlotowe”. ⛹️‍♀️Projekt obejmował wyjazd do Warszawy do Muzeum Sportu i Turystyki, łącznie 42 godziny warsztatów profilaktycznych, 15 godzin warsztatów dla rodziców/opiekunów oraz 58,5 godziny zajęć rekreacyjno-sportowych.  Wszystkie… Czytaj więcej „Życie zdrowe to życie odlotowe – profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnik dla rodzica”

czytaj dalej

Warsztaty z mieszkańcami gminy Regimin

Seniorzy z gminy Regimin w ramach uczestnictwa w projekcie „Ciechanowska koalicja seniorów” brali udział w warsztatach pn: „Komunikacja interpersonalna”, „Jak skutecznie działać w społeczności lokalnej” oraz „Sieciowanie organizacji senioralnych”.Cieszymy się, że seniorzy tak aktywnie w nich uczestniczyli.  *Projekt „Ciechanowska koalicja seniorów” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób… Czytaj więcej Warsztaty z mieszkańcami gminy Regimin

czytaj dalej