Aktywni seniorzy w Hartowcu

Uruchamiamy kolejne działania na rzecz uczestników projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno”. Seniorzy zrzeszeni w utworzonym w Hartowcu Klubie Seniora, od początku roku intensywnie pracują nad zdrową formą 🏃‍♀🏃🤸‍♀💪👊

Na zajęciach usprawniających kondycję fizyczną wykorzystują zakupiony, w ramach projektu, sprzęt sportowy i tym samym wzmacniają mięśnie, dbają o sylwetkę, jednocześnie zapobiegając chorobom i opóźniając proces starzenia 🙂🙂🙂

Niech ich zapał i aktywność będą również dla Was zachętą do pracy nad sobą 🫵😉😊

*Projekt realizowany w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.