AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych” dla uczestników projektu „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol.2”

Nastąpiła aktualizacja zapytania ofertowego w trybie zasad konkurencyjności „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych” dla uczestników projektu „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol.2”

Więcej szczegółów pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166351?sekcja=ogloszenie&fbclid=IwAR3yzOK6Jz5Fn0ecEgMZ0Ir4kcJaGTy1AdSePiZzaKfINxrIUTu0QRZYu8g