Zrealizowaliśmy – to sie pochwalimy!!!

Daliśmy radę!!! Choć zadanie nie należało do najłatwiejszych…

Panująca pandemia COVID-19 chciała pokrzyżować nasze plany, jednak modyfikując pewne elementy sporstalismy zadaniu i tym samym wspólnymi siłami zrealizowaliśmy projekt „Yes, you can!” – aktywizacja społeczna młodzieży w powiecie ciechanowskim współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zwieńczeniem naszych wspólnych starań jest Raport podsumowujący, który tworzyliśmy w trakcie realizacji poszczególnych działań.

Raport ten jest dowodem aktywności społecznej młodych ludzi, których czasami wystarczy lekko zmotywować i dzieją się rzeczy ważne dla społeczności lokalnych. Było nam niezmiernie miło stanowić ten punkt zapalny 🙂 Ogromną radość sprawiała nam obserwacja młodzieży w działaniu 🙂

Chcąc się tym wszstkim pochawlić, stworzylismy ww. raport.

Sami popatrzcie, a dojdziecie do wniosku, ze dla takich chwil warto byc aktywnym 🙂

enjoy 😉

Dodaj komentarz