Zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży – Kuczbork-Osada

Dziś kończą się zajęcia, w których od 23.11. br. mogły wziąć udział dzieci i młodzież uczestniczące w projekcie „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” dofinansowanym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ten rodzaj wsparcia to zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży, w ramach których młodzi uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności i zdolności plastyczne, techniczne. Skorzystają także z zajęć umuzykalniających, teatralnych oraz językowych.

Dodaj komentarz