Warsztaty :-)

„Seniorzy z inicjatywą” kontynuują zdobywanie wiedzy na temat inicjatywy lokalnej 💪💪💪💪

Już w tym tygodniu grupa Seniorów z Regimina odbyła I dzień warsztatów „Inicjatywa lokalna – jak to zrobić?”, podczas którego:

❗ zapoznali się bliżej z pojęciem partycypacji społecznej,

❗ dowiedzieli się jakie narzędzia i techniki dają im możliwość współzarządzania wspólnotą lokalną,

❗poznali dobre praktyki stosowane na Mazowszu w zakresie współpracy seniorów z samorządem oraz środowiskiem lokalnym.

Poprzez warsztaty wspieramy Seniorów w rozwijaniu ich aktywności i partycypacji społecznej.

Aż nie możemy się doczekać, co z tego może wyniknąć 🧐🧐🧐🧐

*Zadanie publiczne pn. „Seniorzy z inicjatywą” sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.