Trwa rekrutacja do projektu Stawiamy na lepsze jutro

Rekrutacja do projektu trwa!

Jeśli spełniasz kryteria formalne oraz merytoryczne już dziś zgłoś się do odpowiedniego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: w Grudusku bądź w Czernicach Borowych, zapoznaj się z regulaminem projektu i wypełnij dokumenty rekrutacyjne. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 23 671 50 70 – GOPS Grudusk, 23 674 60 35 wew. 33 – GOPS Czernice Borowe.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin projektu „Stawiamy na lepsze jutro”
  2. Formularz rekrutacyjny gmina Czernice Borowe
  3. Formularz rekrutacyjny gmina Grudusk
  4. Zał. nr 1 do formularza rekrutacyjnego
  5. Deklaracja
  6. Deklaracja rodzica

Nabór trwa do 31.08.2019. W przypadku niezrekrutowania wystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie przedłużona.

Projekt „Stawiamy na lepsze jutro” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 721 232,50 zł. 

Dodaj komentarz