Spotkanie sieciujące MAMY MOC!!!

11.05.2023r. w Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbyło się spotkanie sieciujące dla uczestników projektu „MAMY MOC!” 💪💪💪💪💪

Dzięki temu wydarzeniu rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnościami oraz członkami powstałych w ramach projektu stowarzyszeń, mieli okazję do integracji, wymiany wiedzy i doświadczeń, a dodatkowo mogli posłuchać wykładu dot. seksualności osób z niepełnosprawnościami przeprowadzonego przez Panią psycholog, która połączyła się z nami online z Norwegii 🇳🇴🇳🇴🇳🇴

Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje nawiązaniem współprac pomiędzy ww. uczestnikami i aktywnym działaniem na rzecz swoich środowisk 😊😊😊

Dziękujemy wszystkim za przybycie i możliwość spędzenia wspólnie tego czasu 😊😊

Dziękujemy Stowarzyszenie Też Tu JesteśMy , Stowarzyszenie Siła MamStowarzyszenie Autentyczni, władzom Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, Pani dr Annie Strumińskiej-Doktór, Pani Sandrze Brzeskiej-Zagrobie, Agnieszce Sobiesiak oraz firmie Pudełkove za przepyszny catering 🥐🥯🥥🍉🥝

*projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

#nowefio#osobyzniepełnosprawnościami#warsztatyrozwijające#edukacja