Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo

Rozpoczynamy działania w ramach nowego projektu – „Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo.”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy Lipowiec Kościelny/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym oraz Centrum edukacji i rozwoju LOGOS. 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 36 (29K, 7M) osób dorosłych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu województwa mazowieckiego, gminy Lipowiec Kościelny w terminie 01.10.2020 r. do 30.04.2022.

Projekt zakłada zrekrutowanie 36 uczestników (12 uczestników na edycję), planowane są 3 etapy rekrutacji w okresie:

Pierwszy

  • październik– listopad 2020 r. 

Drugi:

  • luty-marzec 2021 r.

Trzeci:

  • czerwiec- lipiec 2021 r.

Projekt obejmuje następujące działania realizowane na rzecz uczestników projektu:

1.Aktywna integracja społeczna obejmująca pracę socjalną, punkt porad specjalistycznych oraz usługi asystenckie

2. Akademia umiejętności uniwersalnych i kompetencji społecznych obejmująca kurs prawo jazdy kat. B, trening kompetencji społecznych oraz warsztat umiejętności ICT.

3. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa obejmująca indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe

Rekrutacja prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym z siedzibą Lipowiec Kościelny 213.

Dokumenty rekrutacyje:

1.Regulamin projektu

2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Formularz rekrutacyjny

Projekt „Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 396 955,65 zł. 

Dodaj komentarz