Rozpoczynamy realizację nowego projektu pn. Życie zdrowe to życie odlotowe

Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowie wraz z początkiem czerwca rozpoczyna realizację projektu pn. Życie zdrowe to życie odlotowe. Działania:Czerwiec 2021 – rekrutacja. Lipiec:- Jednodniowy wyjazd do Warszawy. W ramach wyjazdu uczestnicy zostaną zabrani do Parku Trampolin – Hangaru 646 oraz do
Muzeum Sportu i Turystyki (zapewniamy transport, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety wstępu i opiekunów).- Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: Wprowadzenie. Sierpień:- Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: Nieuleganie naciskom grupy.- Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: Pogadanka z policjantem.- Warsztaty dla rodziców/opiekunów: Dzieci i młodzież wolne od uzależnień. Lipiec – wrzesień:- Zajęcia rekreacyjno- sportowe Udział w projekcie jest bezpłatny. Na zajęciach zapewniamy kadrę, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Ponadto po realizacji projektu zostanie opracowany skrypt z informacjami profilaktycznymi pt. „Życie zdrowe to życie odlotowe – profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnik dla rodzica”, którego wydruk trafi do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych, Grudusku i Szydłowie. Skrypt dostępny będzie także w formie elektronicznej.  

Okres realizacji: 01.06.-30.09.2021r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 780 073 252 oraz w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych, Grudusku i w Szydłowie.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dodaj komentarz