Podsumowanie II debaty

Kolejna debata w ramach projektu „Seniorzy z inicjatywą” za nami 👥🗣️👤👥🗣️👥👤

W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku 🏢🏚🏬

W debacie uczestniczyli Pan Wójt Gminy Marek Piotrowicz, Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Hanna Bęcławska, Pani Kierownik Klubu Senior + Katarzyna Bochenek, a także uczestnicy projektu i mieszkańcy gminy Grudusk.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat inicjatywy lokalnej oraz możliwości jej wdrożenia na terenie gminy Grudusk. Podczas spotkania głos zabrał wójt oraz uczestnicy projektu reprezentujący społeczność lokalną 👩‍🦳👨‍🦳👱‍♂️🧔🧓👵👴

Efektem finalnym spotkania było podpisanie kontraktu społecznego zacieśniającego współpracę jednostki samorządu terytorialnego z lokalną społecznością 💪💪💪💪💪💪

Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Grudusku za możliwość zorganizowania debaty🤝🤝🤝

Dziękujemy Panu Wójtowi oraz przedstawicielom jednostek samorządowych za przybycie. Podziękowania kierujemy również do KGW w Grudusku za przygotowanie poczęstunku 🤝🤝🤝

Dziękujemy również uczestnikom projektu za ich zaangażowanie w działania projektowe 🤝🤝🤝

*Zadanie „Seniorzy z inicjatywą” sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.