Podsumowanie dotychczasowych działań

„Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno” to kolejne ważne działanie jakie rozpoczęliśmy w ubiegłym roku 😊😊😊

Jako partner Gmina Rybno po przypadającej na miesiąc listopad rekrutacji i włączeniu do projektu 50 uczestników (15 seniorów, 10 dorosłych rodziców oraz 25 dzieci) rozpoczęliśmy działania projektowe, na które składały się:

❗ diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników określająca planowaną dla każdej osoby ścieżkę wsparcia,

❗ zajęcia usprawniające pamięć oraz zajęcia usprawniające kondycję fizyczną dla grupy seniorów,

❗ trening kompetencji społecznych i życiowych dla 10 rodziców uczestniczących w projekcie.

Ten rok zapowiada się w projekcie bardzo intensywnie i pracowicie 🏃🏃‍♀ ponieważ planujemy szereg działań, które wspierać będą zarówno rozwój kompetencji i umiejętności uczestników, jak również integrację społeczną i międzypokoleniową w gminie.

O wszystkich działań będziemy starali się informować Was na bieżąco 😉😉😉

*Projekt realizowany w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.