Podsumowania dotychczasowych działań

„Lepszy start!” to projekt partnerski z Parafia Świętej Rodziny w Mławie /Przedszkole Dzieciątka Jezus, którego realizację rozpoczęliśmy w 2022roku 😊😊😊

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu:
👍 przeprowadziliśmy prace adaptacyjno-remontowe dzięki, którym w placówce powstała sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata oraz sala logopedyczna;
👍 zakupiliśmy doposażenie do ww. sal za ponad 30 tys. złotych;
👍 33 podopiecznych placówki uczestniczy w zajęciach z hipoterapii;
👍 zrealizowaliśmy łącznie 102h zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci uczęszczających do przedszkola;
👍 kadra przedszkola podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje m.in. z zakresu: integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Metody Krakowskiej oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera;
👍 utworzyliśmy w placówce 10 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków;
👍 został zatrudniony dodatkowy nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ale to jeszcze nie koniec 😉😉😉 działamy do końca czerwca, dlatego obserwujcie stronę, aby na bieżąco śledzić postępy w zadaniach 😁😁😁

*Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pokaż mniej