Opis projektu

Cel projektu:

Celem realizacji zadania publicznego jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w proces przedsiębiorczego odkrywania poprzez realizację cyklu spotkań z z lokalnymi przedsiębiorcami, których działalność wpisuje się w wybrane obszary inteligentnych specjalizacji Mazowsza, tj. w obszar pn. bezpieczna żywność oraz inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi odbiorcami zadania będzie 15 osób reprezentujących przedsiębiorstwa ze wskazanych obszarów inteligentnych specjalizacji mające siedzibę na terenie jednego w wybranych trzech powiatów Północnego Mazowsza tj. powiatu ciechanowskiego, mławskiego oraz żuromińskiego.

Kluczowe działania:

  1. Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach. Organizacja dwóch warsztatów dla kadr zarządzających przedsiębiorstw z obszaru inteligentnych specjalizacji, których celem będzie zainicjowanie wdrażania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Pierwszy warsztat skoncentrowany na analizie zagadnienia innowacyjności oraz analizie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw uczestniczących w warsztacie. Warsztat drugi skoncentrowany na wypracowaniu kompleksowego narzędzia wsparcia przedsiębiorców w podejmowaniu działań o charakterze innowacyjnym przy wykorzystaniu metodologii Design Thinking
  2. Rozwój polityki kadrowej oraz zwiększenie atrakcyjności firm jako pracodawców na lokalnym rynku pracy. Organizacja warsztatu, którego celem będzie wypracowanie rekomendacji dla przedsiębiorców z branż wybranych inteligentnych specjalizacji służących skutecznemu i sprawnemu pozyskiwaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi, w kontekście planowanych do wdrożenia innowacji, przy wsparciu środków publicznych krajowych i zagranicznych
  3. Zaprezentowanie przedsiębiorcom możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności w nowej perspektywie finansowej funduszy unijnych.

W celu zgłoszenia przedsiębiorstwa prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres: katarzyna@regeneracja.org.pl z dopiskiem w tytule „Razem możemy więcej”. Osoba odpowiedzialna za realizację Katarzyna Szmit, telefon: 600850079

Dodaj komentarz