Materiały dla Kół Gospodyń Wiejskich

Z dniem dzisiejszym kończy się projekt ,,Świadome i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich”, dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, którego celem było wzmocnienie potencjału i skuteczności działania Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gmin wiejskich powiatu ciechanowskiego. Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich poszerzyli wiedzę o źródłach pozyskiwania środków finansowych, zasadach przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz sposobie rozliczania otrzymanych dotacji. Uczestnicy dowiedzieli się jak pozyskiwać uczestników projektów oraz partnerów do współpracy oraz jakich błędów unikać podczas aplikacji o środki finansowe. Ponadto pozyskali wiedze jak czytać dokumentacje konkursową. Zostali wyposażeni w wiedzę oraz praktyczne narzędzia umożliwiające aktywizację społeczności lokalnej oraz organizowanie jej wokół określonych celów. Chcąc stworzyć narzędzie wspierające długofalowe efekty projektu w ramach zadania przez prowadzących wykłady online opracowane zostały materiały dla Kół Gospodyń Wiejskich, które stanowią podsumowanie zrealizowanych wykladów. Zostały one przekazane uczestnikom projektu. Poniżej link, który pozwoli zapoznać się z materiałami: Materiały dla Kół Gospodyń Wiejskich

Dodaj komentarz