Kolejna debata Obywateli Youtra!

Ciechanowscy #ObywateleYoutra kolejny raz debatują! W ostatni piątek 24 listopada młodzież projektowa spotkała się z przedstawicielami instytucji zajmujących się kulturą na terenie powiatu ciechanowskiego Spotkanie zaowocowało podpisaniem kontraktu, w którym to strony debatujące zobowiązały się do zrealizowania wspólnych postanowień Dziękujemy wszystkim za obecność!!!

Dodaj komentarz