Koła Gospodyń Wiejskich – reaktywacja (o projekcie)

Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja społeczna oraz integracja kobiet w różnym wieku zamieszkujących na terenie 4 gmin powiatu ciechanowskiego (Ciechanów, Grudusk, Regimin, Sońsk) oraz 2 gmin powiatu przasnyskiego (Czernice Borowe, Krasne).
Projekt zakłada zaangażowanie 90 kobiet zamieszkujących na terenie 6 wyżej wymienionych gmin. Bezpośrednio w działania projektowe zaangażowane będą 42 kobiety, średnio po 7 kobiet z terenu każdej gminy, które uczestniczyć będą w warsztatach organizowanych w ramach projektu. Na tym terenie
w porównaniu z mężczyznami, kobiety mają znacznie ograniczony dostęp do infrastruktury społecznej, w ramach której mogłyby się zrzeszać i podejmować wspólne działania. Dlatego też tak ważne jest stworzenie dla nich przestrzeni, na której mogłyby rozwijać swoją aktywność społeczną, w postaci powstających formalne organizacji kobiecych, którymi są Koła Gospodyń Wiejskich. Duże znaczenie w działaniu podejmowanym przez społeczność lokalną
i na jej rzecz ma również integracja międzypokoleniowa, którą będziemy wspierać poprzez rekrutację kobiet powyżej 60 roku życia w 70% i poniżej 60 roku życia w 30%. Pozwoli to nie tylko na wspomnianą integrację, ale również na wspólne angażowanie w działalność społeczną i wymianę doświadczeń.
W ramach realizowanego projektu zostaną zorganizowane:
– spotkania informacyjne na terenie poszczególnych gmin, na których zostanie zaprezentowana idea projektu;
– warsztaty dla liderów społeczności lokalnej, dzięki którym uzyskają informacje na temat tego jak skutecznie działać na rzecz własnej gminy;
– wyjazd integracyjny, połączony z poznawaniem struktury i dobrych praktyk funkcjonujących organizacji kobiecych;
– poradnictwo administracyjno – prawne;
– warsztaty z zakresu źródeł finansowania organizacji oraz pisania projektów dla członków powstałych organizacji społecznych;
– szkolenie z zakresu zdrowego odżywiania i profilaktyki prozdrowotnej;
– dofinansowanie na zorganizowanie imprez na terenie miejscowości, w których powstaną zarejestrowane organizacje działające lokalnie.

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Formularz rekrutacyjny

Dodaj komentarz