Debata w powiecie mławskim! :)

Dnia 27.01.2020 roku w Starostwie Powiatowym w Mławie odbyła się pierwsza z cyklu, debata nt. rynku pracy i przedsiębiorczości, zrealizowana w ramach projektu „Przedsiębiorczo w Youthro” dofinansowanego z programu Erasmus+. 
W debacie aktywnie uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4, biorący udział w projekcie oraz zaproszeni goście: Starosta mławski p. Jerzy Rakowski, przedstawiciele Urzędu Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy. Młodzież zadawała wiele pytań, gdyż już wkrótce sama wkroczy na rynek pracy. Na zakończenie debaty uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście podpisali kontakt, w którym to zobowiązali się do wspierania osób młodych w dążeniu do założenia własnej firmy oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.  
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za merytoryczne wypowiedzi!

Dodaj komentarz