Aktualności

Konferencja „Międzynarodowo kulturalni”

Grafika, ludzie, flagi państw partnerskich

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Międzynarodowo kulturalni” współfinansowaną ze środków Urzędu Miasta Ciechanów, o tematyce mazowieckich kulinariów, rozpowszechnianiu idei „zero waste” oraz wdrażaniu zdrowych nawyków żywieniowych wśród osób dorosłych, pod hasłem „Europejski Inkubator Kulinarny. Dziedzictwo kulinarne, które łączy, inspiruje i rozwija.” Szczegóły poniżej 👇👇👇

czytaj dalej

Aktywni seniorzy w Hartowcu

Uruchamiamy kolejne działania na rzecz uczestników projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno”. Seniorzy zrzeszeni w utworzonym w Hartowcu Klubie Seniora, od początku roku intensywnie pracują nad zdrową formą Na zajęciach usprawniających kondycję fizyczną wykorzystują zakupiony, w ramach projektu, sprzęt sportowy i tym samym wzmacniają mięśnie, dbają… Czytaj więcej Aktywni seniorzy w Hartowcu

czytaj dalej

Podsumowanie dotychczasowych działań

„Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno” to kolejne ważne działanie jakie rozpoczęliśmy w ubiegłym roku Jako partner Gmina Rybno po przypadającej na miesiąc listopad rekrutacji i włączeniu do projektu 50 uczestników (15 seniorów, 10 dorosłych rodziców oraz 25 dzieci) rozpoczęliśmy działania projektowe, na które składały się: diagnoza… Czytaj więcej Podsumowanie dotychczasowych działań

czytaj dalej

Podsumowanie projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”

kolaż zdjęć, ludzie, warsztaty

Dzień 15.12.2022r. jest dniem kończącym realizację projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”, którego celem było włączanie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy poprzez przeprowadzenie: 60h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym; 30h warsztatów z autoprezentacji; 30h warsztatów z Nowoczesnych metod poszukiwania pracy; 180h indywidualnych konsultacji z job-coachem; 180h indywidualnych konsultacji z… Czytaj więcej Podsumowanie projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”

czytaj dalej

Podsumowanie działań projektowych „MAMY MOC!”

Koniec 2022 roku to zakończenie zaplanowanych działań w projekcie „MAMY MOC!” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 W 2022 roku: zakończyliśmy I edycję projektu w powiecie żuromińskim i rozpoczęliśmy II edycję w powiecie ciechanowskim; przeprowadziliśmy 8h… Czytaj więcej Podsumowanie działań projektowych „MAMY MOC!”

czytaj dalej

Obywatele Youthra w Ciechanowie wystartowali

Cel projektu Celem projektu jest wzmocnienie świadomości obywatelskiej i wzrost kompetencji społecznych 50 członków samorządów uczniowskich, uczniów w wieku 15-18 lat,  5 szkół ponadpodstawowych z powiatu ciechanowskiego (I LO i. Z.Krasińskiego, Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J.Bema, Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza, Zespół Szkół Nr 3 im.… Czytaj więcej Obywatele Youthra w Ciechanowie wystartowali

czytaj dalej