Małgorzata Szmit

Malgorzata Szmit – mgr inż. ekonomii, swoją karierę zawodową zaczynała od pracy w szkole jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Następnie rozpoczęła szlifowanie umiejętności księgowych i tak zostało do dziś.

Z Fundacją związana niemal od początku jej istnienia.

To ona, obecnie już w ramach własnej działalności, dla Fundacji księguje, „kadruje”, nalicza, wylicza, rozlicza, płaci i szkoli.

Dodaj komentarz