Dominika Kosiorek

Dominika Kosiorek– pracownik merytoryczny z najdłuższym stażem , koordynator projektów, animator lokalny.

Dominika to absolwentka kierunków administracja oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jej pierwsze doświadczenia zawodowe skupiały się wokół sprzedaży.

Z Fundacją jest związana od 2017 roku, kiedy to rozpoczęła pracę na stanowisku spec. ds. administracyjnych.

Obecnie zajmuje się przede wszystkim koordynacją projektów oraz pozyskiwaniem nowych dofinansowań.

Dodaj komentarz