„Seniorzy z inicjatywą” – opis projektu

Cel projektu Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzrost aktywności i partycypacji społecznej seniorów zamieszkujących obszar powiatu ciechanowskiego poprzez zainicjowanie na terenie samorządów powiatu wdrażania mechanizmu inicjatywy lokalnej. Grupa docelowa Bezpośrednimi odbiorcami działań będzie 40 mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku 60+, w tym co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami, aktywnie działających… Czytaj więcej „Seniorzy z inicjatywą” – opis projektu

czytaj dalej