Mamy MOC

Projekt „MAMY MOC!” czas start!!! Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów osób niepełnosparwnych (w tym dzieci) oraz do samych osób niepełnosparwnych ( w tym dzieci) zamieszkujących teren powiatu ciechanowskiego. Uczestnikom oferujemy: Warsztaty, dzięki którym poznają zasady zakładania stowarzyszeń i realizacji działań na rzecz swojego środowiska, Warsztaty ukazujące dobro działań wolontariackich, Spotkania grup integrująco-motywujących,… Czytaj więcej Mamy MOC

czytaj dalej