Wyjazd integracyjno-szkoleniowy
Wtorek, 19 listopada 2019

W dniach 16-18 listopada br. uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada" dofinansowanego z Europejeskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wzięli udział w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym. Dzięki wyjazdowi grupa zintegrowała się i wzmocniła swoje kompetencje rodzicielskie podczas grupowego coachingu rodzicielskiego.

Wyjazd przeznaczony był dla dorosłych uczestników projektu oraz ich dzieci. W celu zwiększenia gotowości dorosłych uczestników do podjęcia zatrudnienia program warsztatów dotyczył efektywnego zarządzania czasem (godzenie obowiazków domowych i delegowania zadań). W ćwiczenia również zaangażowano dzieci.

Organizacja warsztatów niewątpliwie przedłożyła się na wzrost gotowości uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia oraz rozwijania swoich kompetencji rodzicielskich.


zobacz więcej zdjęć:
Kontakt

Fundacja edukacyjno - sportowa

reGeneracja

ul. Płońska 4 lok. 3, 06-400 Ciechanów

tel. 780-073-252

biuro@regeneracja.org.pl

© 2014 reGeneracja