Informacje o projekcie i rekrutacja!
Poniedziałek, 1 czerwca 2020

Z dniem 01.06.2020 rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu pod nazwą "Świadome i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego."Świadome i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich" to projekt, którego celem celem głównym  jest wzmocnienie potencjału i skuteczności działania Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gmin wiejskich powiatu ciechanowskiego. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe takie jak: doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych, zasad przygotowania ofert realizacji zadań publicznych, poszerzenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności z zakresu realizowania inicjatyw.

W ramach projektu prowadzone będą wykłady online z zakresu:

  • Skutecznego działania na rzecz własnej gminy
  • Finansowania działania organizacji
  • Tworzenie ofert zadań publicznych 

Projekt realizowany w okresie: 01.06.2020 - 30.09.2020

Dokumentacja projektowa:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny, oświadczeniaKontakt

Fundacja edukacyjno - sportowa

reGeneracja

ul. Płońska 4 lok. 3, 06-400 Ciechanów

tel. 780-073-252

biuro@regeneracja.org.pl

© 2014 reGeneracja