Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy

Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja w związku z realizacją projektu „Q zmianom na lepsze” dofiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy świadczącego usługi pośrednika pracy w projekcie. Szczegóły dotyczące oferty dostępne… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy

czytaj dalej

Rekrutacja do projektu

W sierpniu rozpoczynamy rekrutację pierwszej grupy uczestników projektu „Q zmianom na lepsze”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie kompletu dokumentów w siedzibie MGOPS Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304. Szczegółowe informacje o projekcie dotępne pod numerami: 23-658-20-05 oraz 780-073-252. Regulamin uczestnictwa w projekcie  Formularz… Czytaj więcej Rekrutacja do projektu

czytaj dalej

Q zmianom na lepsze

Fundacja jako partner Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem projektu jest wsparcie 60 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat żuromiński, miasto i gminę Lubwodzi… Czytaj więcej Q zmianom na lepsze

czytaj dalej