Trwa rekrutacja do projektu Stawiamy na lepsze jutro
Poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Rekrutacja do projektu trwa!

Jeśli spełniasz kryteria formalne oraz merytoryczne już dziś zgłoś się do odpowiedniego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: w Grudusku bądź w Czernicach Borowych, zapoznaj się z regulaminem projektu i wypełnij dokumenty rekrutacyjne. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 23 671 50 70 - GOPS Grudusk, 23 674 60 35 wew. 33 - GOPS Czernice Borowe.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin projektu "Stawiamy na lepsze jutro"
  2. Formularz rekrutacyjny gmina Czernice Borowe
  3. Formularz rekrutacyjny gmina Grudusk
  4. Zał. nr 1 do formularza rekrutacyjnego
  5. Deklaracja
  6. Deklaracja rodzica

 

Nabór trwa do 31.08.2019. W przypadku niezrekrutowania wystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie przedłużona.

Projekt „Stawiamy na lepsze jutro” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 721 232,50 zł. 


Kontakt

Fundacja edukacyjno - sportowa

reGeneracja

Pawłowo 18, 06-461 Regimin

tel. 780-073-252, 600 850 079, 504 164 165

biuro@regeneracja.org.pl

© 2014 reGeneracja