Raport dot. sytuacji Seniorów w gminach objętych projektem
Piątek, 22 listopada 2019

Projekt "Seniorzy w sieci - ciechanowskie sieci Seniorów" w swej formule oprócz działań profilaktycznych zawierał także spotkania networkingowo-warsztatowe, podczas których Seniorzy uczestniczący w projekcie skupiali się na własnych gminach oraz programach, które samorządy oferują osobom powyżej 60 roku życia. Chcąc stworzyć narzędzie wspierające długofalowe efekty projektu w ramach zadania opracowany został raport na podstawie wniosków z prowadzonych spotkań networkingowych, który stanowi podsumowanie zrealizowanych warsztatów i jednocześnie prezentuje rekomendacje dla poszczególnych samorządów w zakresie możliwości prowadzenia działań na rzecz Seniorów. Jego treść przedstawiona została zaproszeonym gościom oraz uczestnikom projektu na konferencji podsumowującej działania. Poniżej link, który pozwoli zapoznać się z Raportem.


Kontakt

Fundacja edukacyjno - sportowa

reGeneracja

ul. Płońska 4 lok. 3, 06-400 Ciechanów

tel. 780-073-252

biuro@regeneracja.org.pl

© 2014 reGeneracja