Przedsiębiorczo w Youthro - informacje o projekcie, dokumenty rekrutacyjne
Poniedziałek, 2 września 2019

Celem realizacji projektu jest wykształcenie w środowiskach młodzieżowych w trzech mazowieckich powiatach grup aktywnych i zaangażowanych młodych ludzi, którzy za pośrednictwem spotkań z decydentami będą wpływać na ich decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a jednocześnie budować swoją świadomość i pośrednio swoich rówieśników na temat tych zagadnień.

Dialog jaki pragniemy zainicjować ma wpływać w podobnym stopniu na obydwie strony, zarówno na osoby dorosłe, jak również naosoby młode. Młodzież pragnąc wpływać na przyszłość swoją i swoich rówieśników musi również pozyskać informacje na temat tego jak wygląda rynek pracy, jakie są realia prowadzenia działalności gospodarczej, ale również jakie formy może przybierać przedsiębiorczość, czy też w jaki sposób można realizować swoją potrzebę kreowania rzeczywistości. W projekcie uczestniczyć będzie 60 osób w wieku 17-18 lat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Ciechanowa, Mławy i Przasnysza. Uczestnicy będą funkcjonować w ramach 3 grup młodzieżowych utworzonych w obrębie 3 powiatów. W grupie uczestników znajdować się będą osoby zamieszkujące zarówno w mieście, jak również na terenach wiejskich powiatów.

 

Działania:

  1. Spotkanie informacyjno-promocyjne na terenie szkoły.
  2. Szkolenie liderów młodzieżowych
  3. Wyjazdowe, weekendowe  warsztaty kompetencji przedsiębiorczych 
  4. Warsztat przygotowawczy 
  5. Spotkanie diagnostyczne 
  6. Debata nt. rynku pracy i przedsiębiorczości 
  7. Upowszechnienie rezultatów

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Regulamin projektu

Kontakt

Fundacja edukacyjno - sportowa

reGeneracja

ul. Płońska 4 lok. 3, 06-400 Ciechanów

tel. 780-073-252

biuro@regeneracja.org.pl

© 2014 reGeneracja