Nowy projekt aktywizacyjny - Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada
Poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Fundacja jako partner Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie realizuje projekt pn. Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest wsparcie 60 osób (30 osób dorosłych oraz 30 dzieci) wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Kuczbork-Osada w reintegracji społeczno-zawodowej poprzez zastosowanie mechanizmów aktywnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej w okresie 01.06.2019-31.05.2021.

 

Projekt zakłada zrekrutowanie 60 uczestników (20 uczestników na edycję, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci), planowane są 3 etapy rekrutacji w okresie:

Pierwszy :

  • lipiec - sierpień 2019r. - 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci - nabór otwarty do końca sierpnia 2019r.

Drugi:

  • styczeń - luty 2020r. - 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci - nabór otwarty.

Trzeci:

  • sierpień - wrzesień 2020r - 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci - nabór otwarty.

 

W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie:

1) Dla Dorosłych

- poradnictwo indywidualne (psycholog, pedagog, prawnik)

- trening umiejętności społecznyych

- doradztwo zawodowe

- pośrednictwo pracy,

- szkolenia (zawodowe, kurs prawa jazdy),

- staże.

 

2) Wspólny wyjazd szkoleniowy (2-dniowy).

 

3) Dla dzieci i młodzieży:

- zajęcia rozwijające kompetencje,

- punkt wsparcia specjalistycznego.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 632 016,25 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


Kontakt

Fundacja edukacyjno - sportowa

reGeneracja

ul. Płońska 4 lok. 3, 06-400 Ciechanów

tel. 780-073-252

biuro@regeneracja.org.pl

© 2014 reGeneracja